تبلیغات
ミ☆ First Korean Story Blog ☆ミ
عكس 98 - سرور 29
 

دروووووووووووووود

 

نویسنده:nadia.FG

دروووووووووووووووووود
خیر خیر اشتباه نکنید من پیانو(همون نادیا)نیستم بلکه درسا میباشم
آمدم از طرف نادیا پیامی برسانم.
پیانو جان عرض کردند که همین که اومدم داستان رو طبق روال عادی بذارم نتم به زیبایی قطعید
خودتون که میدونین گیتار بچه خوبیه میخواست بیاد بذاره که بخت باش یار نبودو.... 
نتش رو ازش گرفففففففت
گفتش همین که نتم وصل شد میام براتون داستان بذارم اون موقع که خودش اومد میتونیم با دستای خودتون خفش کنین ببینین چه بچه خوبی هستم اجازه میدم تازه با دستای خودتونم خفش کنین خودمم باتون همراهی میکنم
خب دیگه توجیه شدین دیگه بستونه
بدرووووووووووووووووووووووووووووووود
پ.ن:کانال 3 داره چارخونه میذارهههههههههههههههههه