تبلیغات
ミ☆ First Korean Story Blog ☆ミ
عكس 98 - سرور 29
 

happy birth daysssss!

 

نویسنده:Par!Ko0cHulo0

سلنگ عرض شد و سیلام!

خوف بیدیدن ایا؟

تا نزدنین معذرت خواهی کنم...بروبچززز..درسام به طرز فحیعی داره مخم رو می پکونه...اصلا وقت نمی کنم بیام نت!امروز هم...راستش...داستان نیوردم...ثمین می دونم بهت ثول داده بودم ولی امروز امتحان داشتم نرسیدم بتایپم!

الان هم فقط و فقط به خاطر دو نفره که اینجام...

یکی یونگی...که تقلدش مفالک

و اون یکی هم ثمیییین عزیییزم!که  یهههه عالمههههه دوسش دارم!تفلدت مبارک ثمین جوونم...مرسی که به دنیا اومدی...مرسی که منو میشناسی...مرسی که بهترین دوستمی...و...

امروز یه عالمه واست تدارک دیده بودم...ولی برنامه هام همه به هم خورد...معذرت می خوام عزیزمم...

اینا رو بیخی..

همه قرررررررررررررررررررررر

دسسستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

اهاااااااااااااااااااااااااااااااا

بروبچز...شما قر مجازی بدین!یکی بیاد جای منم قر بده!

ثمیییییییییییییییین جوووونم

یووووووووووووووووووووونگییییییییی

تفلد هر دوتون مفاااااااااااااااالک

(مال ثمین بیشتر!)

بفرمایین نظرات در خدمت باشیم

ثمین بازم ببخش...یه تولد مفصل واست اماده کرده بودم...ولی نشد...ببحش...

باااازم تفلدتتت مفاااالک عزیز دلم...